ecp & vit

Het ecp (european certificate of psychotherapy) is een registratie die een aantal kernwaarden hoog in het vaandel houdt.
Therapeuten die zich bij deze Europese koepel (European Association of Psychotherapy) hebben aangesloten vinden het belangrijk volgens bepaalde waarden te handelen. Betrouwbaarheid, Mensgericht (niet alleen het probleem, maar de hele mens is van belang), Professionaliteit, Onafhankelijkheid en Verbinding zijn hierin de pijlers. 

Voor registratie zijn diverse eisen die de kwaliteit waarborgen t.o.v. vooropleidingen, bijscholing, lidmaatschap van een beroepsvereniging, een onafhankelijke tucht- en klachtencommissie en andere zaken.

Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar de Nederlandse vertegenwoordiging: www.psychotherapie.pro of de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie www.nap-psychotherapie.nl

Naast de registratie bij het ecp ben ik lid van de beroepsverening VIT, vereniging van integraal therapeuten.
Voor meer informatie verwijs ik graag naar hun site: www.vit-therapeuten.nl.